Nyheter i sällskapet

Kategorin 01 Aktualiteter har ersatts av 01 Nyheter i sällskapet.

Syftet är att under denna kategori ska finnas utrymme för kortare artiklar, urklipp, brev till sällskapet, information, förslag, motioner till årsmötet, genmälen, kommentarer med mera.

Både medlemmar och andra av Heidenstam intresserade personer är välkomna med inlägg.

Skriv till info@vernervonheidenstam.se och ange att du önskar att ditt bifogade dokument införs under 01 Nyheter i sällskapet. Du kommer inom kort tid få besked om och i sådant fall när.

Längre artiklar kan eventuellt läggas in under kategorin 03 Tankar och Utkast.

Lämna ett svar