Nyheter på hemsidan oktober 2021:

1) Förstasidan: Ny dikt ur Hans Alienus 1892
2) Program: Sällskapets deltagande i två externa aktiviteter
3) Sällskapet:
01 Nyheter på hemsidan oktober
02 Månadsbrev oktober
08 Protokoll den 19 augusti 2021
4) Styrelse: Ny citerad text av Per I. Gedin

Nyheter på hemsidan augusti 2021:

  1. Under fliken Program: Vandringar och föreställningar på Övralid den 19 augusti 2021.
  2. Under fliken Sällskapet kategorierna:

02 Månadsbrev augusti 2021
07 Årsmötesprotokoll 2021
08 Styrelseprotokoll 2021-07-06

Nyheter på hemsidan juli 2021:

  1. Under flikarna Förstasidan, Medlemskap och Styrelsen ersätts dikterna med texter kring Heidenstams debutbok Vallfart och vandringsår.
  2. Under fliken Program: Årsmöte och sommarmöte den 6 juli 2021.
  3. Under fliken Sällskapet kategorierna

02 Månadsbrev juli 2021
04 Forskning. Notis om Styrbjörn Järnegards doktorsavhandling
06 Styrelsens förvaltningsberättelse 2020
08 Styrelsens protokoll 2021-05-31