Hemsidan – en introduktion

Information om hemsidan

Heidenstamsällskapet anlitar webbhotellet ”One.com” som ”värdplats” för sin e-post och hemsida.

Sällskapet innehar domänen ”vernervonheidenstam.se”. Domänen är registrerad på sällskapets skattmästare, namn se under fliken Styrelse. Skattmästaren hanterar fakturor rörande hemsidan.

Hemsidan och dess funktioner är skrivna i programspråket PHP. Under de sju första flikarna/fönstren under raden med bilder på hemsidan finns möjlighet för medlemmar och andra intresserade att inhämta information.

Fliken/fönstret ”Aktualiteter” länkas till bloggverktyget ”Wordpress” som tillhandahålls som en del av webbhotelltjänsten från ”One.com”. Syftet med detta är att skapa en modern plattform med möjlighet till framtida kommunikation som kan medge kopplingar till sociala medier och för att skapa förutsättningar för en hög grad av flexibilitet, egenadministration och fördelning av ”skribentroller”. Sådan kommunikationsutveckling genomförs efter beslut av styrelsen.

Under fliken/fönstret Aktualiteter finns f.n. 11 kategorier att välja mellan t.ex. 03 Tankar & Utkast som innehåller artiklar med Heidenstamiana m.m.

Uppdateringar på hemsidan sker vanligtvis omkring varje månadsskifte.

Lämna ett svar