Heidenstamsällskapet och GDPR

Vi följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att skydda din personliga integritet. Ytterligare information om förordningens bestämmelser finns på

www.datainspektionen.se

Medlemsuppgifterna i Heidenstamsällskapets medlemsförteckning är grunden för kommunikationen med våra medlemmar. När du betalar den årliga medlemsavgiften accepterar du att sällskapet sparar dina personuppgifter och behandlar dessa på sätt som framgår i det följande.

Heidenstamsällskapet sparar endast personuppgifter som du lämnar till oss. De uppgifter vi behöver är namn, adress, e-postadress, om sådan finns, samt telefonnummer (frivilligt).

Personuppgifterna sparas i vårt medlemsregister och får inte lämnas ut till enskilda, andra föreningar, organisationer eller företag.

Personuppgifterna sparas endast för att administrera ditt medlemskap och för att informera dig om sällskapets aktiviteter. Tillgång till personuppgifterna i medlemsregistret har enligt styrelsens beslut endast styrelsens ledamöter och suppleanter, valberedning och revisor.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Du har rätt enligt GDPR att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skriv då till oss på adress info@vernervonheidenstam.se för att få tillgång till informationen.

Hemsidan – en introduktion

Information om hemsidan

Heidenstamsällskapet anlitar webbhotellet ”One.com” som ”värdplats” för sin e-post och hemsida.

Sällskapet innehar domänen ”vernervonheidenstam.se”. Domänen är registrerad på sällskapets skattmästare, namn se under fliken Styrelse. Skattmästaren hanterar fakturor rörande hemsidan.

Hemsidan och dess funktioner är skrivna i programspråket PHP. Under de sju första flikarna/fönstren under raden med bilder på hemsidan finns möjlighet för medlemmar och andra intresserade att inhämta information.

Fliken/fönstret ”Sällskapet” länkas till bloggverktyget ”Wordpress” som tillhandahålls som en del av webbhotelltjänsten från ”One.com”. Syftet med detta är att skapa en modern plattform med möjlighet till framtida kommunikation som kan medge kopplingar till sociala medier och för att skapa förutsättningar för en hög grad av flexibilitet, egenadministration och fördelning av ”skribentroller”. Sådan kommunikationsutveckling genomförs efter initiativ av styrelsen och efter samråd med årsmötet eventuellt efter dess beslut.

Under fliken/fönstret Sällskapet finns f.n. 11 kategorier att välja mellan t.ex. 03 Tankar & Utkast som innehåller artiklar med Heidenstamiana m.m.

Uppdateringar på hemsidan sker vanligtvis omkring varje månadsskifte.

(2022-07-01)