Nyheter på hemsidan juli 2021:

  1. Under flikarna Förstasidan, Medlemskap och Styrelsen ersätts dikterna med texter kring Heidenstams debutbok Vallfart och vandringsår.
  2. Under fliken Program: Årsmöte och sommarmöte den 6 juli 2021.
  3. Under fliken Sällskapet kategorierna

02 Månadsbrev juli 2021
04 Forskning. Notis om Styrbjörn Järnegards doktorsavhandling
06 Styrelsens förvaltningsberättelse 2020
08 Styrelsens protokoll 2021-05-31

Lämna ett svar