Forskning om Heidenstam!

Styrbjörn Järnegard presenterade redan år 2009 sin doktorsavhandling ”>>En konstnärs rätta namn det är hans verk <<. Orienten, pilgrimen och den svenska poesin i Verner von Heidenstams Vallfart och vandringsår”, Artos & Norma bokförlag.

Sällskapet har tidigare mer översiktligt berört Heidenstams debutbok Vallfart och vandringsår.

Styrelsen har vid flera tillfällen under senare år diskuterat att lyfta fram debutboken och hoppas nu, genom att ägna uppmärksamhet åt Järnegards forskning och doktorsavhandling, att sällskapet medverkar till att väcka ett förnyat intresse för Vallfart och vandringsår både inom och utom sällskapet.