Erbjudanden Wennström

ERIK WENNSTRÖM
Läkarordinationer för Verner von Heidenstam 1886–1940
sammanställda, avbildade, uttydda och kommenterade
Köping, 2018. 112 sidor. ISBN 978-91-639-9067-0.

Format 232 x 310 x 13 mm. Trådbundet mjukband.
WNM Books

Borgmästaregatan 4
731 32 Köping

För information och beställning:
info@wnmbooks.se