Register för prosa- och diktval

Hemsidan Dikt/Prosa Vald av
     
2017
 
4.kv ”Himladrottningens bild i Heda” ur Nya dikter 1915 Styrelsen
4.kv ”Höststämning” ur Vallfart och vandringsår 1888 Eric och Margaret Englund
4.kv ”Den vänliga gården” ur Nya dikter 1915 Rolf Ström
3.kv ”Sommarljuset” ur Nya dikter Styrelsen
”Paradisets timma” ur Nya dikter Inge Jonsson
3.kv ”Jutta kommer till Folkungarna” ur Nya dikter Anna-Lena Höglund
2.kv ”Sverige” ur Nya dikter Styrelsen
2.kv ”Vid vägens slut” ur Nya dikter Solveig Johansson
2.kv Ur ”När kastanjerna blommade” del sid 94–95 Håkan Jaldung
1.kv ”Vårens tid” ur Nya dikter Styrelsen
1.kv ”Ensamhetens tankar” (XVIII) ur Vallfart och vandringsår Hans-Olof och Annelie Dagerstig
1.kv ”Hemmet” ur Dikter Åsa Johansson
   
2016 Under utvecklingen av hemsidan
   
4.kv ”Vårens tid” ur Nya dikter Styrelsen
4.kv ”Fredriksson” ur Gårdsfolk Karin Lohm
3.kv ”Om tusen år” Styrelsen
3.kv ”Jag längtar hem” Styrelsen

Kommentera