Kallelse till årsmöte den 6 juli 2017

Klicka på bilden för att läsa kallelsen

Heidenstamsällskapets medlemmar kallas till årsmöte den 6 juli 2017 kl. 1200 på Medevi brunn, Gröna salongen. Den som önskar delta i vår gemensamma lunch, kostnad 195 kr inkl. dryck, kaffe och kaka, kan göra en muntlig anmälan till sekreteraren Åsa Johansson, telefon 070-6936640 eller anmäla sig skriftligt och elektroniskt via Heidenstamsällskapets hemsida, där ett anmälningsformulär finns under fliken Program. >KLICKA HÄR<
Anmälan om deltagande i lunchen skall ha inkommit till sekreteraren eller via hemsidan senast den 22 juni 2017.

 

Kommentera