Register för prosa- och diktval

Hemsidan Dikt/Prosa Vald av
2019
2.kv Gustav Frödings jordafärd (del)
(Nya dikter 1915)
Styrelsen
1.kv Gustav Frödings jordafärd (del)
(Nya dikter 1915)
Styrelsen
2018
4.kv Ur Ensamhetens tankar III
Vallfart och vandringsår 1888
Harald Wigstrand
4.kv Månljuset
Ur Nya dikter 1915
Styrelsen
4.kv Tiveden
Ur Dikter 1895
Styrelseledamoten
Solweig Larsson
3.kv ”Vore jag ett litet barn”
Ur Nya dikter 1915
Styrelsen
3.kv ”Var kväll jag jordar mitt gamla jag”
Ur Vallfart och vandringsår 1888
Okänd besökare på hemsidan
3.kv ”Står någon vän”
Ur Fragment och Aforismer 1959
Styrelseledamoten Sven-Göran Fransson
2.kv ”Hur lätt blir människornas kinder heta” Ur Dikter 1895 Styrelsen
2.kv ”Vårens tid” ur Nya dikter 1915 Medlemmen Gunilla Hammarland
2.kv ”Sovande gårdar” ur Nya dikter 1915 Styrelseledamoten Harald Wigstrand
1.kv ”Hos spåkvinnan” ur Nya dikter 1915 Styrelsen
1.kv ”Vi människor” ur Nya dikter Medlemmen Maria Waxegård
1.kv ”Sovande gårdar” ur Nya dikter Styrelsemedlemmen Harald Wigstrand
2017
4.kv ”Himladrottningens bild i Heda”
ur Nya dikter 1915
Styrelsen
4.kv ”Höststämning”
ur Vallfart och vandringsår 1888
Eric och Margaret Englund
4.kv ”Den vänliga gården”
ur Nya dikter 1915
Rolf Ström
3.kv ”Sommarljuset” ur Nya dikter Styrelsen
3.kv ”Paradisets timma” ur Nya dikter Inge Jonsson
3.kv ”Jutta kommer till Folkungarna”
ur Nya dikter
Anna-Lena Höglund
2.kv ”Sverige” ur Nya dikter Styrelsen
2.kv ”Vid vägens slut” ur Nya dikter Solveig Johansson
2.kv Ur ”När kastanjerna blommade” del sid 94–95 Håkan Jaldung
1.kv ”Vårens tid” ur Nya dikter Styrelsen
1.kv ”Ensamhetens tankar” (XVIII) ur Vallfart och vandringsår Hans-Olof och Annelie Dagerstig
1.kv ”Hemmet” ur Dikter Åsa Johansson
2016 Under utvecklingen av hemsidan
4.kv ”Vårens tid” ur Nya dikter Styrelsen
4.kv ”Fredriksson” ur Gårdsfolk Karin Lohm
3.kv ”Om tusen år” Styrelsen
3.kv ”Jag längtar hem” Styrelsen