Aktuellt 2020

Februari

02-18   Styrelsemöte i Motala

Maj

2020-05-00   Föreläsning, ev. på Övralid

Juli

07-06  Sommarmöte, föreläsning av Thomas Gür, årsmöte samt Övraliddagen

Augusti – December

2020-10-00   Deltagande i kulturdag i Askersund

  • Föreläsning ev. samarrangemang
  • Deltagande i ev. kulturarrangemang i Motala
  • Ev. deltagande i Litteraturens lördag i Örebro

Lämna ett svar